Úvod do materiálového inžinierstva I

Úvod do materiálového inžinierstva I

Moravčík Roman , Čička Roman , Hazlinger Marián , Hvizdoš Pavol , Janovec Jozef
Úvod do materiálového inžinierstva I je prvou zo série publikácií zameraných na zdokumentovanie aktuálnych poznatkov o teoretických, technologických a praktických aspektoch materiálového inžinierstva.
17,14

Učebnica obsahuje kapitoly o stavbe látok, vlastnostiach spravidla konštrukčných materiálov, difúzii, tuhnutí, fázových premenách, fázových diagramoch, degradačných procesoch a základných metódach charakterizácie materiálov. Vo väčšine kapitol sú teoretické poznatky doplnené  príkladmi z ich vedecko-výskumnej činnosti. Autorský kolektív verí, že predložená, fyzikálnejšie orientovaná, publikácia obohatí slovenský literárny fond o moderné dielo, po ktorom siahnu začínajúci, ale aj pokročilejší vysokoškolskí študenti, doktorandi, odborníci z praxe, ale aj záujemcovia z laickej verejnosti. Čitateľa chce pútavým spôsobom priviesť k poznaniu, že technický a prírodovedný prístup k charakterizovaniu materiálov sú navzájom prepojené a umožňujú komplexnejší pohľad na problematiku materiálov a ich praktickej využiteľnosti. Vývoj totiž nie je možné zastaviť a už v súčasnosti sa niektoré nové materiály a konštrukčné celky vyvíjajú pomocou počítačových simulácií, lebo teoretické poznatky a získané experimentálne výsledky umožňujú s pomerne vysokou pravdepodobnosťou predikovať úžitkové vlastnosti materiálov.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 374
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4405-8

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj