VYUŽITIE MIKROKONTROLÉROV V AUTOMATIZOVANOM RIADENÍ

VYUŽITIE MIKROKONTROLÉROV V AUTOMATIZOVANOM RIADENÍ

Gabriel Gašpar , Juraj Ďuďák
Učebnica obsahuje informácie o aktuálnych trendoch v oblasti využitia mikrokontrolérov pre automatizované riadenie.
15

Obsah prvej časti je primárne zameraný na opis jazyka Python a základy jeho použitia pre danú oblasť. Príklady použitia obsahujú riešenia v jazyku Python, ako aj v jazyku C. Vybrané knižnice sú stručne predstavené a rovnako doplnené príkladmi použitia.
V druhej časti je učebnica zameraná na využitie implementácie jazyka Python s názvom MicroPython na mikrokontroléroch. V tejto časti je opísaná integrácia na mikrokontroléri, limity danej implementácie a spôsob použitia, ako aj základné elektrické a elektronické zapojenie a používané logické úrovne. Ďalej je opísaná obsluha periférnych zariadení ako sú GPIO pre vstupy a výstupy, časovače a čítače, RTC a podobné. Náležitá pozornosť je venovaná komunikačným rozhraniam pre pripojenie rôznych druhov senzorov, akčných členov a pohonov, a ďalších periférií so zameraním na použitie týchto modulov v prostredí priemyselných sietí a komunikačných protokolov používaných v Industry 4.0 a taktiež v prostredí sietí typu IIoT. Dôraz sa kladie na rapid prototyping riešení s mikrokontrolérmi, ktoré je možné po overení
optimalizovať vzhľadom na požadované parametre.

Viac informácií a ukážkové strany z publikície nájdete na našom Facebooku TU.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1
  • Vydanie rok: 2023
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 150
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-5283-1

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj