Moravčík Roman

doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.

Narodil sa 20. 3. 1973 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium so zameraním Materiálové inžinierstvo ukončil v roku 1996 na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave, kde pracuje doteraz. V roku 2003 ukončil doktorandské štúdium a v roku 2009 bol na základe habilitácie vymenovaný za docenta.

V Ústave materiálov MTF STU v súčasnosti prednáša predmety Náuka o materiáloch I, Kovové a nekovové materiály, Degradačné procesy a predikcia životnosti materiálov a Mechanické skúšky a defektoskopia materiálov. V rámci spolupráce s praxou bol zodpovedným riešiteľom 30 zmlúv riešených pre rôzne výrobné organizácie na Slovensku v oblastiach poškodených súčiastok, školení a tepelného spracovania materiálov alebo poradenstva.

Knihy autora