Hvizdoš Pavol

RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc.

Od r. 1988 pracuje v Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach ako vedecký pracovník. Orientuje sa hlavne na oblasť hodnotenia mikroštruktúry, mechanických a funkčných vlastností moderných konštrukčných keramík, cermetov a kompozitov, gradientných a vrstevnatých materiálov a komplexných intermetaloidov. Jeho expertíza zahŕňa mikroštruktúrnu charakterizáciu keramík (rastrovacia a transmisná elektrónová mikroskopia, optická mikroskopia, atomic force microscopy), mechanické skúšanie pri izbovej teplote (pevnosť, lomová húževnatosť, mechanizmy zhúževnatenia polykryštalických keramík, únava), kontaktné problémy (makroindentácia, inštrumentálna (nano)indentácia, scratch testing, tribológia), vysokoteplotné vlastnosti (odolnosť voči creepu, mechanizmy creepu).

V r. 2000-2002 pôsobil ako držiteľ Marie Curie Felowship na Queen Mary University of London, vo Veľkej Británii, v období 2003-2008 pracoval ako post-dok programu Ramón y Cajal na Universitat Politécnica de Catalunya v Barcelone v Španielsku. Na oboch miestach pôsobil aj ako pedagóg, vedúci ročníkových a diplomových prác a pomocný školiteľ doktorandov.

Bol a je koordinátorom i posudzovateľom domácich i zahraničných vedeckých projektov. Pôsobí ako recenzent v celom rade renomovaných svetových časopisov. Je autor vyše 200 odborných publikácií (z toho vyše 80 v databázach CC) s ohlasom presahujúcim 500 citácií. Je spoluautor 3 odborných monografií. Od roku 2014 riadi Ústav materiálového výskumu v Košiciach.

Knihy autora