Výrobné systémy a CIM

Výrobné systémy a CIM

Duchoň František
Cieľom týchto skrípt je poskytnúť informácie o výrobe pre študentov novovytvoreného predmetu Výrobné systémy a CIM.
9,27

Bolo veľmi ťažké zvážiť, do akej hĺbky sa v jednotlivých kapitolách ponoriť. Napriek tomu, že sa u nás v študijných programoch vyskytujú predmety, ktoré sa zaoberajú PLC, CAD/CAM alebo robotikou, v rámci tohto predmetu bolo potrebné poskytnúť základný prehľad aj v tejto oblasti. Prečo? Pretože toto všetko je súčasťou výroby a po komplexnej akreditácii predbehne spomínané predmety a bude zaradený do bakalárskeho študijného programu Robotika a kybernetika. Navyše, bez aspoň základného prehľadu komponentov výroby nemá zmysel túto výrobu analyzovať, modelovať. Preto sú úvodné kapitoly zamerané skôr na členenie výroby a výrobných systémov a opis výrobných komponentov. Jadro skrípt potom tvoria predovšetkým kapitoly zaoberajúce sa analýzou rôznych druhov výrobných systémov a ich modelovaním. Je zrejmé, že pre potreby 12-týždňového predmetu nemožno vyučovať komplexne takú zložitú problematiku, akou výroba je. Preto je modelovanie a analýza výrobných systémov v týchto skriptách zameraná skôr na deterministické modely. Študent tohto predmetu získava základný prehľad o tejto problematike a vie sa odraziť od týchto vedomostí k zložitejším systémom, prípadne k zložitejším modelom.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 311
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4446-1

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj