1 2 3

Rozvodné zariadenia v energetike

Janíček František , Český Lukáš , Kujan Vladimír , Perný Milan , Šindler Marek , Zuščak Jozef
Vysokoškolská učebnica je určená všetkým záujemcom o energetiku a elektrotechniku ako i študentom technických vysokých škôl so zameraním na štúdium elektroenergetiky.
14,29

Vysokoškolská učebnica s názvom Rozvodné zariadenia v energetike je rozčlenená do troch kapitol. V prvej kapitole je spracovaná teória elektrických rozvádzačov vysokého napätia, pričom je kladený dôraz na rozdelenie, podrobný popis jednotlivých komponentov, normalizáciu ako aj blokovacie podmienky. V druhej
kapitole, ktorá je v anglickom jazyku, je rozpracovaná problematika rozvádzačov pre vysoké a nízke napätie v cudzine. Okrem technickej špecifikácie, je súčasťou aj elektrická schéma, či snímka konkrétneho rozvádzača. Tretia kapitola, okrem histórie vývoja rozvádzačov vysokého napätia, zahŕňa aj problematiku možných koncepcií v budúcnosti, či niektoré zaujímavé aplikácie.
Táto učebnica je určená všetkým záujemcom o energetiku a elektrotechniku ako i študentom technických vysokých škôl so zameraním na štúdium elektroenergetiky. Môže sa využiť aj na získanie
poznatkov z tejto problematiky pri štúdiu iných odborov elektrotechnického inžinierstva.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2019
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 117
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4886-5

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj