Modelovanie FGM a piezoelektrických nosníkových prvkov pomocou MKP

Modelovanie FGM a piezoelektrických nosníkových prvkov pomocou MKP

Kutiš Vladimír
Monografia je zameraná na modelovanie a simuláciu FGM a piezoelektrických materiálov, ktoré sú aplikované na nosníkové konštrukcie pri statickom zaťažení.
3,22

Predkladaná monografia je zameraná na modelovanie a simuláciu FGM a piezoelektrických materiálov, ktoré sú aplikované na nosníkové konštrukcie pri statickom zaťažení. Pri FGM nosníkoch sa uvažuje s pozdĺžnou aj priečnou premenlivosťou materiálových vlastností, pričom sa uvažujú FGM vrstevnaté aj FGM spojité nosníky. Odvodené vzťahy sú následne pretransformované do MKP formulácie. Základné vzťahy pre piezoelektrickú analýzu sú uvažované na nosníku s jadrom z FGM materiálu a s piezoelektrickými vonkajšími vrstvami, ktorých materiálové vlastnosti sú konštantné. Takto vytvorené piezoelektrické nosníkové prvky s FGM jadrom môžu byť použité na modelovanie snímacích alebo akčných členov mechatronických systémoch.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 86
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4297-9