Environmentalistika / Environmentalistics

Environmentalistika / Environmentalistics

Sitek Jozef , Degmová Jarmila
Učebné texty, uvedené v týchto skriptách, pokrývajú prednášky z predmetu „Environmentalistika”.
9,96

Ich cieľom je oboznámiť študentov bakalárskeho štúdia so základnými ekologickými pojmami a poskytnúť im podrobnejšie informácie o abiotických zložkách, ako sú voda, vzduch a žiarenie. Okrem analýzy zložiek, ktoré znečisťujú vodu a vzduch, je rozobraná aj problematika skleníkového efektu, ozónovej vrstvy, smogu a monitorovania životného prostredia. Keďže ide o študentov Fyzikálneho inžinierstva, v učebných textoch je podrobnejšie rozpracovaný aj vplyv fyzikálnych faktorov na zložky životného prostredia. Na druhej strane treba pripomenúť, že učebné texty neobsahujú vplyv ionizujúceho žiarenia na živé a neživé objekty, pretože z tejto oblasti majú študenti samostatné prednášky v rámci iných, špecializovaných predmetov.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 288
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4324-2

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj