Základy kódovania

Základy kódovania

Čipková Karla , Satko Ladislav
Skriptá obsahujú prednášky L. Satka z rokov 2000 až 2004.
7,7

Pri ich spracovávaní rovnocenne spolupracoval s K. Čipkovou. Text je zároveň podporený elektronickým prostredím v systéme Moodle, ktoré autori vytvorili v rámci riešenia projektu Európskeho sociálneho fondu v rokoch 2005 až 2007. Pokrýva problematiku binárnych nerovnomerných a blokových kódov. Druhá časť obsahuje matematické základy teórie kódovania. Jej náročnosť podstatne prevyšuje náročnosť ostatných kapitol a slúži pre učiteľov a doktorandov.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 2.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 208
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4316-7