Metóda konečných prvkov

Metóda konečných prvkov

Murín Justín , Hrabovský Juraj , Kutiš Vladimír
Vybrané kapitoly pre mechatronikov.
5,46

Mechatronika, ktorá synergicky spája mechaniku, elektrotechniku a elektroniku, automatické riadenie a informatiku, predstavuje pre svoju multifyzikálnosť a multifunkcionalitu oblasť, v ktorej zohrávajú výpočtové metódy nezastupiteľnú úlohu. Mechanické systémy obohatené o umelú inteligenciu sa stavajú mechatronickými alebo tiež smart systémami, s ktorými sa stretávame stále častejšie. Sú to produkty automobilovej, dopravnej a leteckej techniky, biomedicínskej techniky, výrobnej a manipulačnej techniky, robotiky, mikro- a nanotechnológie. Pri ich projektovaní a diagnostike sa používajú pravé počítačovo orientovane výpočtové metódy. Táto publikácia sa zaoberá najuniverzálnejšou výpočtovou metódou - Metódou konečných prvkov (MKP), anglicky Finite Element Method (FEM), ktorá sa používa aj na makroskopické modelovanie a simuláciu mechanických časti mechatronických prvkov a systémov. Sú v nej uvedené základy tejto metódy pre riešenie úloh elasto-statiky a elasto-dynamiky, vrátané pružného kmitania mechanických prvkov a systémov, so zameraním na mechatroniku. Tato publikácia má slúžiť predovšetkým študentom inžinierskeho študijného programu Aplikovaná mechatronika a elektromobilta, a doktorandského študijného programu Mechatronické systémy, ktoré sú akreditované na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 142
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4298-6

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj