Elektrotechnika pre študijný program priemyselná informatika

Elektrotechnika pre študijný program priemyselná informatika

Bojna Ivan , Paľa Jozef
Publikácia prináša nové poznatky z oblasti primárnej etalonáže teploty, t. j. realizácie teplotnej stupnice až po samotné vykonávanie merania teploty.
5,76

Publikácia sa podrobnejšie zaoberá niektorými zariadeniami, ako napríklad teplotné definičné pevné body teplotnej stupnice, analýzou ovplyvňujúcich faktorov na realizáciu a prenosom teplotnej stupnice. Zo snímačov teploty sa v monografii dôraz kladie najmä na etalónové odporové  snímače teploty. Významná časť je venovaná rôznym prístupom vyhodnocovania neistôt realizácie teplotnej stupnice, ako aj meraniam teploty zahŕňajúc reálne prístrojové vybavenie v reálnych podmienkach.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1. / 1. dotlač
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 160
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4317-4

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj