1 2 3 4

Základy prediktívneho riadenia

Takács Gergely , Gulan Martin
Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia a informatizácia srojov a procesov na Strojníckej fakulte STU.
20

Učebnica predstavuje základnú terminológiu, koncepty a techniky v prediktívnom riadení. Je určená predovšetkým poslucháčom technických odborov s hlbším
zameraním na teóriu riadenia, ako sú napríklad špecializácie zamerané na automatizáciu, technickú kybernetiku alebo mechatroniku. Učebnica predstavuje
modernú metódu optimálneho spätnoväzbového stavového riadenia známu pod názvom prediktívne riadenie (MPC). Po prehľade terminológie a motivácie učebnica
stručne zhrnie princípy tvorby matematických modelov dynamických sústav a odhadu stavu. Ďalej pokračuje odvodením predikčného modelu a účelovej funkcie
problému MPC. Potom je predstavený proces hľadania optimálneho akčného zásahu pri zahrnutí procesných obmedzení do formulácie príslušnej optimalizačnej
úlohy. Samostatná kapitola je tiež venovaná priblíženiu riešenia problému kvadratického programovania. Po prevedení ukážkových úloh spätnoväzbového riadenia
sa záverečná kapitola dotkne problematiky zaručenia stability MPC. Učebnica je pre úplnost didaktického prístupu bohato graficky ilustrovaná a doplnená príkladmi
a počítačovými simuláciami v prostredí MATLAB a Simulink.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2018
  • Väzba: V8
  • Počet strán: 434
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4826-1

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj