Tvorba riadiacich algoritmov pre automatickú paletizáciu

Tvorba riadiacich algoritmov pre automatickú paletizáciu

Tolnay Marián , Kravec Dušan , Staš Ondrej
Publikácia sprehľadňuje využívanie niektorých algoritmov pri hľadaní optimálneho rozmiestnenia prvkov, napr. súčiastok na palete.
6,37

Cieľ monografie je poskytnúť čitateľovi riešenia – výsledky výskumu, ktorý bol realizovaný na pracovisku autorov. Publikácia sprehľadňuje využívanie niektorých algoritmov pri hľadaní optimálneho rozmiestnenia prvkov, napr. súčiastok na palete. Je napísaná v rozsahu potrieb pracovníkov, ktorí sa danou problematikou pri návrhu materiálových tokov zaoberajú. Publikácia predkladá čitateľovi vysvetlenie základných pojmov z oblasti paletizácie a uvádza užívateľa riadiacich algoritmov do problematiky plánovania paletizačného procesu.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2014
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 165
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4178-1