1 2

Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora

Peciar Peter , Fekete Roman , Peciar Marián
Monografia sa venuje teoretickým a experimentálnym aspektom skúmania homogenizácie partikulárneho materiálu so zameraním sa na energetickú stránku...
12,14

Monografia sa venuje teoretickým a experimentálnym aspektom skúmania homogenizácie partikulárneho materiálu so zameraním sa na energetickú stránku ako základu na výpočet príkonu miešacieho zariadenia, silových a tlakových účinkov pohybujúceho sa miešacieho elementu vo vrstve partikulárneho materiálu a na dimenzovanie uloženia miešadla a jeho častí. Okrem teoretických základov napätosti v partikulárnom materiáli sa zameriava na teoretický opis správania častíc partikulárneho materiálu počas jeho pohybu v procese homogenizácie. Experimentálna časť a navrhnutý nový merací systém pomohol k objasneniu tlakových účinkov partikulárneho materiálu na plochu miešacieho elementu  po jeho šírke a výške. Inovatívnym riešením bolo nasadenie a testovanie možností programu EDEM Academic™ – počítačového programu počítajúceho metódou diskrétnych častíc, do skúmaného procesu miešania partikulárnych látok.

 

Bližšie informácie a ukážkové strany nájdete na našom Facebooku TU.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2019
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 140
  • Rozmer [mm/formát]: 5
  • ISBN: 978-80-227-4905-3