Peciar Peter

Ing. Peter Peciar, PhD.

Ing. Peciar pracuje ako odborný asistent na Ústave procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave, kde vykonáva najmä pedagogické a výskumné práce. Je člen výskumného tímu v oblasti mechaniky partikulárnych látok, konkrétne využitia DEM metódy pre toky a vzájomné interakcie diskrétnych tuhých častíc a vedecky sa venuje dynamickému pôsobeniu častíc na elementy pohybujúce sa vrstvou materiálu. Venuje sa matematickému modelovaniu a simuláciám napätosti v partikulárnych látkach v kontinuálnych lisoch a analýze problémov v plniacich častiach uvedených zariadení. Zároveň vedecky skúma termo-mechanické vlastnosti jemnedisperzných systémov pri vysokotlakovom lisovaní a vývoji modelov pre opis mechanických a energetických aspektov týchto technológií. Je spoluautor viacerých unikátnych technológií a patentovaných zariadení v meradle pilot-plant a realizovaných priemyselných výskumných projektov z oblasti chemického a spotrebného priemyslu.

Knihy autora