Metrológia teploty

Metrológia teploty

Ďuriš Stanislav , Palenčár Rudolf , Knorová Renáta
Učebnica je určená na získanie vedomostí z oblasti základov metrologického zabezpečenia teploty a merania teploty.
6,37

Čitateľ sa postupne oboznamuje so základnou terminológiou, s jednotlivými princípmi merania a zodpovedajúcimi prístrojmi, uvedením ich metrologických charakteristík, prípadne vlastností, ktoré je potrebné poznať či už v procese kalibrácie, alebo v procese merania teploty. Predstavené sú zariadenia na realizáciu a prenos teplotnej stupnice a na kalibráciu jednotlivých  snímačov teploty, ďalej zariadenia na meranie teploty. Učebnica prináša poznatky najmä o odporových snímačoch teploty, termoelektrických snímačoch teploty a sklených teplomeroch. V primeranom rozsahu zodpovedajúcom úrovni inžinierskeho štúdia programu Meranie a skúšobníctvo učebnica vysvetľuje možné prístupy k vyhodnocovaniu neistôt.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2013
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 165
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4019-7

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj