Vrubové účinky v prevádzke strojov a konštrukcií

Vrubové účinky v prevádzke strojov a konštrukcií

Chmelko Vladimír
Monografia je venovaná vrubovým účinkom vyskytujúcim s v prevádzke strojov a konštrukcií.
5,7

V publikácii sú definované základné pojmy a základné druhy vrubových súčiniteľov v pružnej aj pružne-plastickej oblasti. Pužitie vrubových súčiniteľov je rozšírené aj na časové priebehy zaťažovacích procesov náhodného charakteru, kedy napäťovo-deformačný stav v koreni vrubu je v pružne-plastickej oblasti. V závere sú uvedené známe príklady z praxe a hodnotenie vrubov končiacich v prevádzke lomom. V prílohe sú uvedené vybrané prípady vrubových súčiniteľov vo forme diagramov. Súčasťou monografie je aj voľne použiteľný softvér s naprogramovaným výpočtom vybraných prípadov vrubových účinkov ako aj kontinuálny transformačný algoritmus nominálneho priebehu zaťaženia do koreňa vrubu. Monografia je pokračovaním tradície tzv. česko-slovenskej únavovej školy, ktorá prostredníctvom osobností ako Petr Lukáš, Mirko Klesnil, Jaroslav Polák, Matěj Bílý, Vladimír Kliman a další získala v uplynulých desaťročiach vysoký medzinárodný kredit.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 136
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4482-9

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj