Chmelko Vladimír

Ing. Vladimír Chmelko, PhD.

Narodil sa v roku 1965. Vyštudoval  Strojnícku fakultu STU v Bratislave odbor Aplikovaná mechanika. V rokoch 1988 – 90 pôsobil v Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV. Od 1990 pôsobí na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, v rokoch 2007 – 2015 ako vedúci Oddelenia Pružnosti a pevnosti. Bol vedúcim viacerých výskumných projektov z oblasti únavového poškodzovania  materiálov a jeho monitorovania. Je autorom a spoluautorom troch priemyselných úžitkových vzorov z oblasti merania deformácií a napätí v prevádzkových podmienkach. V priemyselnej praxi je riešiteľom mnohých výskumných projektov a autorom a spoluautorom desiatok expertíz, posudkov a analýz z oblasti prevádzky strojných konštrukcií (posudzoval napr. pevnostnú bezpečnosť kalotového ložiska použitého pri otáčaní mosta Apollo). Vybudoval unikátne „Laboratórium prevádzkovej únavovej životnosti a nedeštruktívnej diagnostiky materiálov“ na Strojníckej fakulte.

Knihy autora