Basics of Statistical Analysis - Collection of excercises

Basics of Statistical Analysis - Collection of excercises

Janiga Ivan
Skriptá predstavujú učebnú náplň pre povinne voliteľný predmet Basics of statistical analysis sú určené študentom 2. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí študujú v anglickom jazyku.
7,83

Skriptá sú metodicky rozdelené do ôsmich kapitol, pričom tri prvé kapitoly sú venované základom z teórie pravdepodobnosti, náhodnej premennej a teoretickým rozdeleniam. Ďalšie kapitoly poskytujú výklad základných štatistických metód v takej šírke a hĺbke, aby bolo možné pochopiť ich význam pre prax, princíp a podmienky ich aplikácie a schopnosť správne interpretovať ich výsledky.

 

 

 

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2014
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 218
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4161-3