Janiga Ivan

doc. RNDr. Ivan Janiga, PhD.

Pôsobí na Ústave matematiky a fyziky Strojníckej fakulty STU v Bratislave, kde je garant všetkých štatistických predmetov. Bol spolugarant študijného programu Kvalita produkcie pre 3. stupeň vzdelávania. Jeho vedeckovýskumná činnosť je zameraná na aplikácie štatistických metód v praxi, o čom svedčí aj jeho bohatá publikačná činnosť, ale aj vedenie bakalárskych, diplomových a doktorandských prác na fakulte. Patrí k popredným odborníkom v oblasti aplikácie štatistických metód v riadení kvality na Slovensku. Je predseda technickej komisie TK 71 pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Pôsobí ako spracovateľ medzinárodnej spolupráce s ISO/TC 69. V roku 2010 mu bola predsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo udelená cena Vladimíra Lista za normalizáciu.

Knihy autora