BASICS OF STATISTICAL ANALYSIS

BASICS OF STATISTICAL ANALYSIS

Janiga Ivan
Skriptá v anglickom jazyku sú prioritne určené pre študentov Strojníckej fakulty STU, avšak úžitok prinesú aj výskumníkom a pracovníkom z technickej praxe pri spracovaní a vyhodnocovaní experimentálnych dát.
5,57

Skriptá v anglickom jazyku sú prioritne určené pre študentov Strojníckej fakulty STU, avšak úžitok prinesú aj výskumníkom a pracovníkom z technickej praxe pri spracovaní a vyhodnocovaní experimentálnych dát.

 Text obsahuje kapitoly Pravdepodobnosť, Náhodné premenné, Viacrozmerné náhodné premenné, Tvorba náhodného výberu a opisná štatistika, Bodové odhadovanie, Štatistické intervaly a rozsahy výberov pri danej presnosti bodových odhadov, Testy hypotéz v jednom výbere a Indukčná štatistika pre dva výbery. Skriptá obsahujú veľa riešených príkladov, na ktorých sú zrozumiteľne vysvetlené základné pojmy. Na konci skrípt sú uvedené najpotrebnejšie štatistické tabuľky.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 1
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 157
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4433-1