Fundamentals of mechanical engineering

Fundamentals of mechanical engineering

Bukoveczky Juraj , Gulan Ladislav , Schmidtová Carmen , Izrael Gregor
Základy strojného inžinierstva, dvojjazyčná vysokoškolská učebnica
18,43

Učebnica slúži ako študijná literatúra pre oblasť základov strojného inžinierstva. Obsahuje vstupné informácie z okruhu výberu konštrukčných materiálov, vyhotovenia technickej dokumentácie a základných výrobných technológií. Je zostavená ako dvojjazyčná - v slovenskom a anglickom jazyku a podporuje interpretáciu odborného textu v oboch jazykoch. Je určená pre študentov strojníckych fakúlt i širšej verejnosti v oblasti strojárenstva.

 

This textbook provides study material for the area of the fundamental of mechanical engineering. It consists of introductory information on topics such the selection of construction materials, the preparation of technical documentation and basic production technologies. The textbook is presented in bilingual form in Slovak and English and supports interpreting of professional texts in both languages. It is at students of mechanical engineering and will also be invaluable for general public in machinery. 

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2016
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 168
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4623-6