Riadenie technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami s podporou virtuálnych softvérových prostredí

Riadenie technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami s podporou virtuálnych softvérových prostredí

Hulkó Gabriel , Belavý Cyril , Noga Pavol , Ondrejkovič Karol
Pokroky informačných technológií otvárajú nové možnosti na modelovanie a analýzu dynamiky technologických a výrobných procesov pomocou virtuálnych softvérových prostredí na báze numerických riešení opisujúcich parciálne diferenciálne rovnice.
10,04

Získané matematické modely vo forme numerických štruktúr ako systémy s rozlože­nými parametrami ponúkajú nové možnosti aj na riadenie technologických a výrobných procesov. Hlavným cieľom monografie je ukázať a demonštrovať tieto nové možnosti, ktoré otvárajú široké horizonty na inovácie a kvalitatívne nové tech­nické riešenia v priemyselnej praxi. V rámci demonštrácií sú prezentované modelové úlohy z oblasti zlievania, plynulého odlievania ocele, indukčného ohrevu polotovarov a extrúzie plastov spolu s návrhmi expertných systémov a riadenia pomocou paralelných riadiacich obvodov s rozloženými parametrami pre inžiniersku prax.

Kniha je odporú­čaná študentom, doktorandom technických univerzít a vývojovým pracovníkom, ktorí sa zaoberajú otázkami výskumu a vývoja technologických a výrobných procesov na báze virtuálnych softvérových prostredí, ako aj inžinierom so záujmom o riadenie systémov s rozloženými parametrami.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 291
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4289-4

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj