Hulkó Gabriel

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.

Narodil sa  1.1.1947 v Bohatej okres Komárno.  V rokoch 1967 – 1970 pracoval v Ústave technickej kybernetiky SAV v Bratislave ako vedecká pomocná sila. V roku 1970 absolvoval Strojnícku fakultu STU v odbore PRAT v špecializácii Automatizácia. V roku  1976 získal titul CSc. v oblasti Technickej kybernetiky na Elektrotechnickej fakulte STU a v roku 1992 titul DrSc. v oblasti Technickej kybernetiky. Viac ako 22 rokov bol vedúci Katedry automatizácie a merania Strojníckej fakulty STU a neskôr Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Strojníckej fakulty STU. Vedecky a odborne dlhodobo sa venuje problematike modelovania a riadenia technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami.

Knihy autora