Nízkofrekvenčný hluk a kmitanie

Nízkofrekvenčný hluk a kmitanie

Žiaran Stanislav
Vedecká monografia je zameraná na výsledky dlhodobej vedeckovýskumnej práce navrhovateľa.
22,86

Cieľom monografie je uviesť teoretické poznatky a špecifiká šírenia sa nízkofrekvenčného vibroakustického vlnenia v tuhom a plynnom prostredí. Teoreticky rozoberá princípy vzniku nízkofrekvenčného vlnenia a špecifikuje zdroje tohto vlnenia. Podrobnejšie analyzuje správanie sa nízkofrekvenčného vlnenia v uzatvorených priestoroch, ktoré je generované vonkajšími a vnútornými zdrojmi. Opisuje metodiku merania hluku a kmitania nízkych frekvencií a navrhuje korektné kritériá na hodnotenie nízkofrekvenčného hluku vzhľadom na ochranu zdravia a komfortu človeka. Analyzuje aj vplyv nízkofrekvenčného seizmického zaťaženia predovšetkým aktivitami človeka na technologické a stavebné konštrukcie. Uvádza špecifiká meracej techniky využívanej na meranie nízkofrekvenčného vlnenia.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2016
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 316
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4536-9