MOBILNÉ PRACOVNÉ STROJE Teória a konštrukcia

MOBILNÉ PRACOVNÉ STROJE Teória a konštrukcia

Mazurkievič Izidor
Učebnica obsahuje teoretické poznatky z oblasti teórie navrhovania a konštrukcie mechanizmov ako základných modulov vytvárajúcich platformy mobilných pracovných strojov
10,81

Učebnica obsahuje teoretické poznatky z oblasti teórie navrhovania a konštrukcie mechanizmov ako základných modulov vytvárajúcich platformy mobilných pracovných strojov, ktoré predstavujú veľmi širokú druhovú skladbu mechanizácie používanej pri manipulácii v stavebníctve. Učebnica nadväzuje na úvodnú publikáciu Mobilné pracovné stroje – Teória a metódy projektovania a je určená študentom inžinierskeho a doktorandského štúdia na technických univerzitách zaoberajúcich sa odbornou problematikou mobilných pracovných strojov, najmä v rámci študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia a študijného programu Stroje pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo a tiež pre technickú verejnosť v oblasti vývoja, výroby, predaja a prevádzky mobilných pracovných strojov. Učebnica obsahuje teoretické poznatky z oblastí fyzikálno-mechanických vlastností zemín a hornín, ich rozpojovania a teoretických základov terramechaniky a tiež teoretické a legislatívne východiská platné pri navrhovaní a konštruovaní základných modulov, z ktorých pozostávajú flexibilné zostavy typových rád zemných a cestných strojov.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1
  • Vydanie rok: 2013
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 301
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-3968-9

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj