Vyhodnotenie kalibrácie meradiel

Vyhodnotenie kalibrácie meradiel

Wimmer Gejza , Palenčár Rudolf , Witkovský Viktor , Ďuriš Stanislav
Štatistické metódy pre analýzu neistôt v metrológii
7,27

Témou monografie sú špecifické aspekty problému kalibrácie, s prihliadnutím na reálne aplikácie a potreby metrológie, s dôrazom na využitie exaktných, resp. aproximatívnych (asymtotických) matematicko-štatistických metód. Monografia poskytuje detailný pohľad na problematiku kalibrácie, rešpektujúc metrologické zásady kalibrácie resp. overovania meradiel, za pomoci dôslednej a korektnej aplikácie matematicko-štatistických metód. Uvedené teoretické metódy a postupy sú ilustrované množstvom detailne rozpracovaných príkladov, pričom kniha prirodzene nadväzuje na metódy spracovania a vyhodnocovania meraní, tak ako boli uvedené a rozpracované v monografii Wimmer G., Palenčár R., Witkovský, V.: Spracovanie a vyhodnocovanie meraní, VEDA, Bratislava, 2002. Poznatky z monografie môžu čerpať najmä študenti doktorandského štúdia v programe Meracia technika, Metrológia a inžinierskeho štúdia v programe Meranie a skúšobníctvo. Monografia tiež prináša nové poznatky pre pracovníkov národnej metrologickej inštitúcie, pracovníkov metrologických laboratórií a pracovníkov vývoja nových meracích systémov.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 191
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4374-7

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj