Modelovanie dezintegrácie a toku hornín pomocou dokonale tuhých diskrétnych prvkov pri ťažbe blokovým závalom

Modelovanie dezintegrácie a toku hornín pomocou dokonale tuhých diskrétnych prvkov pri ťažbe blokovým závalom

Écsi Ladislav , Élesztös Pavel
Monografia je venovaná modelovaniu dezintegrácie a toku kvázikrehkých materiálov metódou dokonale tuhých diskrétnych prvkov pri ťažbe hornín blokovým závalom.
6,14

Publikácia podáva stručný prehľad o niektorých významných črtách správania sa kvázikrehkých materiálov, diskutuje najčastejšie použité materiálové modely, ako i modely krehkého lomu a prezentuje numerickú simuláciu ťažby pomocou dokonale tuhých regulárnych a iregulárnych dvojrozmerných (2D) diskrétnych telies vo vybraných numerických experimentoch, výsledky ktorých porovnáva s výsledkami dostupných laboratórnych testov. V práci sú tiež podané teoretické základy numerickej simulácie toku zrnitých materiálov.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2013
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 160
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-3892-7