Electrical measurement and measurement

Electrical measurement and measurement

Vlnka Ján
Monografia v anglickom jazyku je určená pre potreby zahraničných a slovenských študentov študujúcich v anglickom jazyku na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.
14,14

Obsah je zvolený tak, aby zodpovedal zameraniu pre neelektrotechnické fakulty. Každá kapitola má teoretický úvod, úlohy merania, schému napojenia, použité prístroje, popis merania, grafickú časť vyhodnotenia merania, otázky na riešenie, časť pre domácu úlohu a tvorbu slovníčka pojmov. Kapitoly sú venované bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach, zákonom o ochrane zdravia pri práci a záchrane života, elektroinštaláciám nízkonapäťových obvodov, meraniam na osciloskope, meraniu impedancií, reaktancií a ďalším meraniam. Záver publikácie je venovaný polovodičovým diódam a tranzistorom, elektrickým strojom, elektromagnetickej kompabilite.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2016
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 239
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4497-3