1 2 3

Zbierka príkladov z prenosu tepla 4. časť - Výmenníky tepla

Ferstl Karol , Masaryk Michal
Táto publikácia je určená predovšetkým študentom strojníckych fakúlt pre predmety zahŕňajúce výpočty výmenníkov tepla ...
22,86

Vysokoškolská učebnica je piata časť päťdielneho súboru vysokoškolských učebníc venovaných riešeniu problémov z prenosu tepla. Kniha nadväzuje na teoretickú učebnicu Prenos tepla, vydanú v roku 2011, na cvičebnicu Prenos tepla – Príklady, 1. časť – Vedenie tepla, vydanú v roku 2014, na cvičebnicu Prenos tepla – Príklady, 2. časť – Prenos tepla konvekciou, vydanú v roku 2016 a na cvičebnicu Zbierka príkladov z prenosu tepla, 3. časť – Prenos tepla sálaním
a odparovaním, vydanú v roku 2018. Štvrtý diel cvičebnice z oblasti prenosu tepla obsahuje popri úvodných statiach z teórie výmenníkov tepla aj výpočtové príklady z okruhu rekuperatívnych, regeneratívnych a zmiešavacích výmenníkov.

Táto publikácia je  určená predovšetkým študentom strojníckych fakúlt pre predmety zahŕňajúce výpočty výmenníkov tepla  na všetkých troch stupňoch štúdia. Môže slúžiť ako vhodná literatúra z tejto oblasti aj v iných študijných programoch fakúlt technických univerzít a vysokých škôl zaoberajúcich sa prenosom tepla a poklesom tlaku účinkom strát vo výmenníkoch, ako aj pre širokú technickú odbornú verejnosť z oblasti tepelnej techniky.

 Viac informácií o publikácii a ukážkové strany z publikácie nájdete na našom Facebooku TU.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2020
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 423
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-5040-0

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj