Ferstl Karol

doc. Ing. Karol Ferstl, CSc.

Štúdium na Fakulte strojní ČVUT Praha v odbore chladiaca technika a vzduchotechnika skončil v roku 1961. V tom istom roku nastúpil na Strojnícku fakulty SVŠT (terajšia STU), kde pracoval do roku 2004, a spolupracuje s ňou dodnes. Svojimi vedeckými aktivitami a publikačnou činnosťou v oblasti klimatizácie sa vypracoval medzi popredných odborníkov v SR, ale aj v zahraničí. Prednášal na mnohých domácich a zahraničných konferenciách a sympóziách v Prahe, Budapešti, Belehrade, Záhrebe, Mníchove a Londýne. Výsledkom jeho vedeckých aktivít sú aj vypracované pôvodné metodiky a softvéry na psychrometrické výpočty klimatizačných zariadení a energetickej hospodárnosti budov z hľadiska klimatizácie. Prednášal predmety Prenos tepla, Technika prostredia, Teoretické základy vzduchotechniky a Klimatizácia. Do roku 2016 bol vedeckým tajomníkom Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia ZSVTS. Je spoluautorom viacerých knižných publikácií ako Větrání a klimatizace v textilním průmyslu, Praha SNTL, 1974, Vetranie a klimatizácia, Bratislava Jaga, 2004, Prenos tepla – teória, Bratislava STU, 2011, Prenos tepla – Príklady z vedenia tepla, Bratislava STU, 2014, Prenos tepla – Príklady z prenosu tepla konvekciou, Bratislava STU, 2016. Publikoval vedecko-odborné články v domácich a zahraničných časopisoch. Za celoživotný prínos k rozvoju energetickej hospodárnosti budov a ich klimatizácie bol ocenený Federáciou európskych spoločností pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu (REHVA) Čestným uznaním (REHVA PROFESSIONAL AWARD) v roku 2015.

Knihy autora