1 2

Výrobné technológie I

Sejč Pavol , Vanko Branislav , Belanová Judita
Učebnica svojím obsahom aj rozsahom vychádza z informačného listu predmetu Výrobné technológie I, ktorý je zaradený medzi povinné predmety v študijnom programe...
20

Učebnica svojím obsahom aj rozsahom vychádza z informačného listu predmetu Výrobné technológie I, ktorý je zaradený medzi povinné predmety v študijnom programe Výrobné systémy a manažérstvo kvality na 2. stupni VŠ vzdelávania. Uvedený predmet svojím zameraním nadväzuje na predmet Technológia I, v ktorom majú študenti na 1. stupni VŠ štúdia na Strojníckej fakulte STU získať základné poznatky z výrobných technológií zvárania, zlievania a tvárnenia.

Obsah vysokoškolskej učebnice je rozdelený do dvoch základných častí. Prvá má za úlohu rozšíriť teoretické i praktické poznatky o vybraných oblúkových procesoch zvárania, zvárania koncentrovanými zdrojmi energie, možnostiach využitia technológií zvárania v tuhej fáze, ako aj o chybách a kvalite zvarových spojov. Druhá časť publikácie poskytuje informácie o základných typoch netrvalých foriem, ich výrobe, vlastnostiach a použití, ako aj poznatky o trvalých formách, ich použití pri liatí pod nízkym a vysokým tlakom, odstredivom, resp. kontinuálnom odlievaní taveniny.

 

Viac informácií a ukážkové strany nájdete na našom Facebooku TU.

 

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2021
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 281
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-5110-0

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj