1 2 3

Modelovanie a simulácia mechatronických systémov 2

Garan Martin
Učebnica Modelovanie a simulácia mechatronických systémov 2 svojím obsahom zastrešuje rozsahy predmetov Mechatronika a Simulácie mechatronických systémov...
20

Učebnica Modelovanie a simulácia mechatronických systémov 2 svojím obsahom zastrešuje rozsahy predmetov Mechatronika a Simulácie mechatronických systémov, ktoré sa vyučujú na bakalárskom stupni štúdia odboru Aplikovaná mechanika a mechatronika na Strojníckej fakulte STU. Text tejto učebnice poskytuje komplexné techniky spracovania a modelovania hlavných typov inžinierskych systémov. Zaoberá sa metódami riešenia výsledných diferenciálnych rovníc rôznych typov fyzikálnych systémov a poskytuje sprievodné matematické postupy, ktoré sa týkajú reprezentácie dynamických systémov aj stanovenia ich charakteristík odozvy. Obsah tejto knihy nie je určený len pre študentov bakalárskeho štúdia, ale kniha svojou obsahovou stránkou poskytuje zaujímavé informácie o spôsobe  modelovania  a simulácií aj pre ročníky inžinierskeho štúdia.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysokoškolská účebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2020
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 485
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-5034-9

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj