1

Počítačové lúštenie klasických šifier - programovanie úlohy v jazyku Java

Antal Eugen
Skriptá odporúčame ako pomocný učebný materiál k predmetu Klasické šifry (B-KSIF) pre študentov tretieho ročníka študijného programu Aplikovaná informatika ...
10

Skriptá odporúčame ako pomocný učebný materiál k predmetu Klasické šifry (B-KSIF) pre študentov tretieho ročníka študijného programu Aplikovaná informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU). Obsahujú zbierku programátorských úloh, spoločne s komentovaným riešením. Na zvládnutie úloh je potrebná znalosť programovacieho jazyka Java a princípov objektovo orientovaného programovania. Tento podporný materiál uľahčí prípravu na cvičenia z predmetu Klasické šifry a pomôže pri zvládnutí vyžadovaných programátorských úloh. Nepredstavuje však plnohodnotný kurz ani rozsahom, ani prevedením. Táto učebná pomôcka je zameraná na automatizované počítačové lúštenie klasických šifier. Úlohy sú vybrané a prezentované v logickom poradí, ktorý nemusí kopírovať aktuálny harmonogram cvičení a prednášok na predmete Klasické šifry. Skriptá sa skladajú z troch logických častí. Prvá časť obsahuje programovacie úlohy zamerané na implementáciu pomocných funkcií, ktoré sa budú v ďalších častiach využívať. Druhá časť je zameraná na implementáciu niekoľkých vybraných klasických šifier. Posledná časť sa venuje konkrétnym technikám automatizovaného lúštenia vybraných klasických šifier.

Viac informácií a ukážkové strany nájdete na našom Facebooku TU

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2021
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 101
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-5077-6

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj