1 2 3

Zbierka príkladov v jazyku C++

Drozda Martin
Skriptá vyšli na CD nosiči. Učebný text skrípt je založený na príkladoch, z ktorých mnohé boli zadané ako skúškové úlohy na predmete Programovacie techniky...
6

Učebný text skrípt je založený na príkladoch, z ktorých mnohé boli zadané ako skúškové úlohy na predmete Programovacie techniky (B-PT) na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) v rokoch 2015 – 2018, vysvetľuje a komentuje najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú začínajúci programátori v jazyku C++. Vznikol na podnet študentov, ktorí navrhovali, aby tieto úlohy boli vydané spolu s komentárom. Úlohy v tomto učebnom texte boli testované s kompilátorom gcc/g++ vo verzii 7.3. Niektoré tu uvedené príklady vyžadujú kompiláciu v štandarde C++17, a teda je potrebné kompilovať ich s prepínačom -std=c++17. Príklady neboli testované s inými kompilátormi a pri ich použití je potrebné informovať sa, do akej miery podporujú štandardy jazyka C++.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2019
  • Väzba: CD
  • Počet strán: 96
  • Rozmer [mm/formát]: CD
  • ISBN: 978-80-227-4968-8

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj