Spracovanie obrazu

Spracovanie obrazu

Krivá Zuzana , Mikula Karol , Stašová Oľga
Cieľom týchto skrípt je stručne oboznámiť čitateľa s problematikou spracovania digitálneho obrazu a videa. Sú určené pre študentov 4. ročníka študijného odboru Matematicko-počítačové modelovanie a predstavujú vybrané kapitoly z prednášok, ktoré sú skúšané
9

Nosná téma sú základné parciálne diferenciálne rovnice v spracovaní obrazu a ich riešenie explicitnými, implicitnými a semiimplicitnými schémami, ktoré ako priestorovú diskretizáciu používajú metódu konečných objemov. Dôraz je kladený na dve parciálne diferenciálne rovnice. Na Peronovu-Malikovu na selektívne odstraňovanie šumu z obrázku a na rovnicu pre pohyb podľa strednej krivosti v level-set formulácii v odstraňovaní šumu aj segmentácií. Použité modely aj metódy riešenia predstavujú moderné spoľahlivé metódy so širokou aplikáciou.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2016
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 149
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4535-2

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj