Stašová Oľga

Mgr. Oľga Stašová (rodená Drblíková), PhD.

Narodila sa v Považskej Bystrici v roku 1979. Na Prírodovedeckej fakulte UK vyštudovala odbor Matematika – Biológia. Po jeho ukončení nastúpila na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie na Stavebnej fakulte STU, kde v roku 2008 obhájila PhD. prácu s názvom „Computational Methods Based on Nonlinear Tensor Anisotropic Diffusion in Image processing“. V rokoch 2005 až 2010 sa v rámci skupiny Prof. Mikulu podieľala  na úspešnom riešení európskych projektov Embryomics a BioEmergences, ktoré sa zaoberali počítačovou rekonštrukciou raných štádií vývoja embrya jednoduchých stavovcov. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na  aplikácie z oblasti spracovania obrazu.

Knihy autora