Deskriptívna geometria

Deskriptívna geometria

Kyselová Darina , Mészárosová Katarína , Minárová Mária , Pelikánová Šárka , Bašová Hana
Učebný text je pomôcka na cvičenia z predmetu Deskriptívna geometria a pri príprave na skúšku z deskriptívnej geometrie.
6,13

Skriptá obsahujú riešené úlohy z Mongeovej projekcie, axonometrie, kótového premietania, ako aj úlohy v perspektívnej afinite, perspektívnej kolineácii a úlohy o kužeľosečkách. Na začiatku jednotlivých kapitol sú uvedené základné pojmy, s ktorými sa študenti oboznámia na prednáškach, prípadne v odporúčanej literatúre.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 3.
  • Vydanie rok: 2014
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 262
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4131-6

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj