Metrológia v geodézii

Metrológia v geodézii

Husár Ladislav
Skriptá si kladú za cieľ uviesť absolventov odboru Geodézia a kartografia do širokej problematiky metrológie.
5,32

Skriptá si kladú za cieľ uviesť absolventov odboru Geodézia a kartografia do širokej problematiky metrológie relatívne stručnou a prístupnou formou tak, aby sa oboznámili s metrologickými požiadavkami na meranie a meradlá vedúce k správnosti a jednotnosti meraní dokázali v praxi využiť. Rozsah skrípt je prispôsobený obsahu predmetu, v ktorom absentuje priestor na cvičenia, preto sa kladie väčší dôraz v preberanej problematike na praktické otázky spojené s činnosťou geodeta. Obsahová náplň si nekladie nároky na komplexnosť metrologickej problematiky a treba ju chápať skôr ako úvod do metrológie slúžiaci k prvotnej orientácii a inšpirácii pri hľadaní odpovedí na vznikajúce otázky rýchlo sa rozvíjajúcich odborov metrológie a geodézie.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2014
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 141
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4283-2

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj