Technológia stavebných procesov I.

Technológia stavebných procesov I.

Prokopčáková Katarína
Skriptá sú určené poslucháčom 1. stupňa študijných odborov Pozemné stavby a architektúra, Technológie a manažérstvo stavieb a Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.
2,66

Skriptá sa zaoberajú základnou problematikou mechanizovaných stavebných procesov, konkrétne zemných procesov. Štruktúra návodov je riešená tak, aby základné poznatky získané z prednášok boli rozšírené o praktické aplikácie v danej problematike. Vlastné riešenie jednotlivých zadaní ukazuje podrobný postup výpočtov, umožňuje samostatnú prácu poslucháčov na cvičeniach. Súčasť tvoria tabuľky, grafy a odkazy na literatúru.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2014
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 66
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4224-5

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj