Water treatment and water supply

Water treatment and water supply

Kriš Jozef , Hanková Martina , Galík Matúš , Vrbovský Peter , Kyncl Miroslav
Učebnica je primárne určená študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby, aplikovaná a krajinná ekológia, mestské inžinierstvo...
11,23

Učebnicu tvorí 12 tematicky oddelených kapitol, ktoré nie sú obmedzené len na technické aspekty, ale poskytujú tiež ich rozsahovo úmerný teoretický základ. Text je bohato vybavený tabuľkami, grafmi a obrázkami jednotlivých zariadení, zodpovedajúcich súčasnému stavu poznania a techniky u nás i v zahraničí. Učebnica je primárne určená študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby, aplikovaná a krajinná ekológia, mestské inžinierstvo, nájde uplatnenie aj v nadstavbovom vzdelávaní a praxi výskumných pracovníkov, podnikových vodohospodárov a podobne.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2013
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 294
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-3948-1

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj