1 2 3 4 5

Energetické hodnotenie budov

Krajčík Michal , Petráš Dušan , Skalíková Ingrida
Skriptá Energetické hodnotenie budov nadväzujú na publikáciu Energetický audit a certifikácia budov. Zaoberajú sa problematikou energetického auditu a energetickej certifikácie budov,...
8,57

Skriptá nadväzujú na publikáciu Energetický audit a certifikácia budov. Zaoberajú sa problematikou energetického auditu a energetickej certifikácie budov, konkrétne oblasťou tepelnej ochrany systémov vykurovania a prípravy teplej vody. Skriptá sú učebným textom pre cvičenia z predmetu Energetický audit budov v študijných programoch Technické zariadenia budov, Technika prostredia budov, Pozemné stavby a architektúra a Architektonické konštrukcie a projektovanie na Stavebnej fakulte STU. Súčasne môžu byť pomôcka na školenia na SKSI súvisiace s autorizáciou na odborne spôsobilé osoby pre energetickú hospodárnosť budov.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 2. doplnené
  • Vydanie rok: 2019
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 220
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4903-9

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj