Krajčík Michal

doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.

Je absolvent inžinierskeho študijného programu Technika prostredia budov na Katedre technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, kde v roku 2012 získal titul PhD. a v roku 2016 sa stal docentom. Vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa venuje najmä témam: energetická bilancia budov, energetický audit a certifikácia budov, tepelná pohoda a kvalita vnútorného vzduchu, technika prostredia budov. Výsledky výskumu prezentoval v prestížnych medzinárodných časopisoch, na niekoľkých desiatkach medzinárodných vedeckých konferencií, ako i v časopisoch a na podujatiach doma. Za svoju prácu získal viacero ocenení, pričom medzi najvýznamnejšie patria cena Technológ roka v rámci súťaže Vedec roka 2013, Cena pre mladého vedca udelená Európskou federáciou spoločností pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu (REHVA) za rok 2014 a Cena Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia (SSTP) mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2016.

Knihy autora