Knižnice - plánovanie, typológia, budova

Knižnice - plánovanie, typológia, budova

Vladimír Šimkovič
Učebnica sa zameriava na možnosti narchitektonických riešení pri stavbe knižníc.
3,29

Učebnice sa vyhýba všeobecným charakteristikám a prílišnému rozoberaniu teoretických možností. Autori sa sústreďujú na praktické plánovanie, typológiu a samotné budovy knižníc, ich vybavenie a vývinové tendencie. Text predstavuje prehľad najdôležitejších súvislostí, ktoré je potrebné poznať pri návrhu dobrej knižnice. Je vhodný ako úvod k širšej problematike navrhovania knižníc pre architektov a knihovníkov.

Snahou bolo predložiť čitateľovi okrem základných súvislostí aj konkrétne fakty, najmä v podobe schém a číselných údajov. Vďaka nim je praktickou príručkou pri hľadaní odpovedí na otázky vznikajúce pri navrhovaní. Je pomôckou pri typologických a plánovacích predmetoch architektonického štúdia, ako aj doplnkovým materiálom pre iné odbory knižničných a informačných vied, zaoberajúcich sa priestorovým aspektom.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1
  • Vydanie rok: 2013
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 77
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-3929-0