Identifikácia architektonických bariér v prostredí

Identifikácia architektonických bariér v prostredí

Rollová Lea , Samová Mária , Čerešňová Zuzana , Končeková Danica , Korček Pavol
Vysoké školy a študentské domovy
5,84
Základným cieľom učebnice je sprístupniť študentom architektúry a odbornej verejnosti informácie o spôsoboch identifikácie architektonických bariér v prostredí a o možnostiach debarierizácie exteriérových a interiérových priestorov vysokých škôl a študentských domovov. V učebnici je zverejnený „Systém hodnotenia prístupnosti vysokoškolského prostredia“, ktorý je efektívnym nástrojom na hodnotenie aktuálneho stavu objektov za účelom naplnenia ustanovení vyhlášky MŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami. Učebnica je vydaná v rámci projektu: „Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ financovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 137
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4451-5

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj