Interiér administratívnych budov

Interiér administratívnych budov

Vinárčiková Jana
Vysokoškolská učebnica predstavuje širokospektrálny komplex poznatkov z rôznych oblastí navrhovania pracovného interiéru, poukazuje na nové tvorivé alternatívy vyplývajúce zo zmien v spôsoboch i organizácii pracovných činností, technologického, materiálov
20

Úvodné kapitoly sa zaoberajú východiskovými kritériami a princípmi navrhovania, technologickými druhmi miestností a priestorov, funkčnými, dispozično-prevádzkovými vzťahmi a typologickými zásadami navrhovania. Pozornosť je venovaná tematike pracovného mobiliáru – klasifikácii, ergonómii, možnostiam jeho využívania v súvislosti s vykonávaním rôznych druhov aktivít, ako i netradičným dizajnovým formám. Zameriava sa tiež na rôzne druhy deliacich systémov, zaradených medzi najvýznamnejšie atribúty navrhovania administratívnych budov. Predostreté poznatky sú doplnené charakteristikou jednotlivých typov, možnosťami aplikácie a dizajnového ponímania osvetlenia, osvetľovacích, akustických prvkov, podhľadov a farebnosti. Vybrané state reagujú na prebiehajúce zmeny vo vizuálnej i mediálnej kultúre a interpretujú vplyvy využívania moderných sofistikovaných produktov, inteligentných digitálnych a iných progresívnych technológií.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2016
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 274
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4539-0

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj