Vývoj komponovanej krajiny v podmienkach Turca

Vývoj komponovanej krajiny v podmienkach Turca

Heinrichová Miriam
Práca približuje vývoj komponovanej krajiny s dôrazom na historickú zeleň v Turčianskej Štiavničke a v Mošovciach z hľadiska kompozície.
3,58

Témou monografie je problematika vývoja komponovanej krajiny v prírodných podmienkach Turca, v súvislosti s tradičným hospodárením v krajine. Práca približuje vývoj komponovanej krajiny s dôrazom na historickú zeleň v Turčianskej Štiavničke a v Mošovciach z hľadiska kompozície. Za významné faktory z hľadiska skúmania sa považujú vybrané prírodné podmienky krajiny, ktoré najviac ovplyvnili vývoj kompozície krajiny a hospodárske využívanie krajiny. Práca takisto koriguje fakty o vybraných záhradných dielach a ponúka ich podrobný kompozičný profil a profil vegetačnej zložky ako podklad pre rad praktických činností počnúc  údržbou historickej krajiny, jej obnovou alebo pre publikovanie ďalších odborných poznatkov. Práca koriguje a prehodnocuje doteraz publikovanú aj nepublikovanú odbornú literatúru o danej problematike, za pomoci archívnych dokumentov, fotografií a historických máp. Monografia je výsledkom desaťročného výskumu autorky a prináša nové doteraz nepublikované skutočnosti o révaiovských dielach záhradnej a krajinárskej tvorby.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 80
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4325-9