Detail v interiéri

Detail v interiéri

Kočlík Dušan , Daniel Peter , Hrdinský Michal , Kotradyová Veronika
Hlavným prínosom tejto učebnice je práve to, že v sebe zahŕňa celú oblasť interiérových prvkov – stavebného interiéru, vstavaného nábytku aj mobiliáru.
9,99

Táto publikácia by mala slúžiť na ozrejmenie problematiky tvorby interiéru a všetkých jeho zložiek. Prednostne je určená pre študentov v zameraní interiérový dizajn a interiérová architektúra, ale môže slúžiť ako základná pomôcka aj pre širšiu verejnosť so záujmom o navrhovanie interiérov.

Svojím zameraním voľne nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Dizajn nábytku (Kotradyová a kol., 2009), kde bola pre rovnakú cieľovú skupinu spracovaná téma vývoja nábytku, navrhovania, terminológie, typológie, ergonómie, nábytkových materiálov, konštrukcií a technológie výroby nábytku. Aktuálna učebnica prehlbuje práve tému konštruovania a navrhovania nielen nábytku, ale aj  stavebného interiéru.

Jej cieľom je názorne ukázať študentom spôsob kreslenia výkresov tak, aby boli zrozumiteľné a jasné ako pre profesionálov – remeselníkov a stavbárov, aj pre investorov. Aj preto učebnica pozostáva predovšetkým z grafických listov s heslovitými popismi. Tento spôsob kreslenia výkresov nie je na úrovni predpísaných noriem, je do určitej miery zjednodušený, a to tým spôsobom, aby bol hlavne pre dizajnérov a architektov uchopiteľný a zároveň výtvarne atraktívny. Je to určitá fúzia medzi výtvarne poňatým ideovým návrhom a podrobným technickým výkresom ako súčasťou výrobnej dokumentácie.

Hlavným prínosom tejto učebnice je práve to, že v sebe zahŕňa celú oblasť interiérových prvkov – stavebného interiéru, vstavaného nábytku aj mobiliáru.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 181
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4415-7

Príbuzné produkty