Kotradyová Veronika

doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.

Docentka Kotrádyová pôsobí na Fakulte architektúry STU v Bratislave v Ústave interiéru a výstavníctva. Vo výskume aj tvorbe sa dlhodobo venuje vzťahu ľudského tela, mysle a prostredia a ekologickému navrhovaniu.  Vyštudovala odbor Dizajn nábytku a interiéru na Drevárskej fakulte vo Zvolene. Pokračovala doktorandským štúdiom na tému ekologického navrhovania na rovnakej fakulte a na Technickej univerzite v Drážďanoch. Špecializáciu na vzťah človeka a prostredia si rozšírila na CED UC Berkeley v USA ako Fulbright štipendista.  Je zakladateľka BCD lab/Body Concious pracoviska pre dizajn s ohľadom na človeka. Absolvovala množstvo ďalších zahraničných stáží a prednáša po celom svete. Je praktizujúca dizajnérka a konzultantka.

Knihy autora