1

Elemental E01

Fejo Katarína , Hanáček Tomáš
ELEMENTAL je odborná učebnica prioritne venovaná študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia v odbore Urbanizmus. Autori publikácie vychádzajú zo skúseností z výučby...
20

ELEMENTAL je odborná učebnica prioritne venovaná študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia v odbore Urbanizmus. Autori publikácie vychádzajú zo skúseností z výučby teoretických predmetov, ktoré sa následne premietajú do ateliérovej tvorby. Spomínaná empíria vyústila do učebnice, ktorá na jednej strane reflektuje súčasný stav urbanistických štruktúr, na druhej strane ponúka aktuálne podnety a témy na riešenie. Ambíciou je ponúknuť vizuálny materiál prezentujúci systematický súbor poznatkov a ich výklad k téme regenerácie európskeho mesta, doplnený komentármi a základnými parametrami jednotlivých častí mesta. Pridanou hodnotou sú grafické skratky typológie mestských štruktúra voľných priestorov. Publikácia má slúžiť:

-       ako sumár podstatných odborných poznatkov v oblasti regenerácie mesta

-       ako pomôcka na lepšie pochopenie základných urbanistických vzťahov

-       ako nástroj na odhaľovanie špecifík jednotlivých mestských zón

-       ako úvod do teoretického uvažovania počas ateliérovej tvorby

 

Ďalšie informácie a ukážkové strány nájdete na našom Facebooku TU.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2021
  • Väzba: V8
  • Počet strán: 114
  • Rozmer [mm/formát]: A4 ležato
  • ISBN: 978-80-227-5108-7

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj